Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

MVV Nitra 25.-26.11.2017 on-line prihláška / entry

Meno  / Name

Údaje prihlásené mačky / Entered cat

 

Číslo PK / Pedigree nr.

Titul / Title

Titul za menom / second title

EMS (plemeno+barva)

Pohlavie / Sex

Rodičia / Parents

 

Titul / Title

Meno otca / Sir (name)

Otec / Father

 

Titul za menom / Second title

EMS

GR

Číslo PK / Pedigree nr.

Chovatel - jméno, země / Breeder - name, country

Matka / Mother

 

Titul / Title

Meno matky / Mother (name)

Titul za menom / Second title

Číslo PK / Pedigree nr.

EMS

Majiteľ  / Owner

 

Priezvisko / Name

Meno / First name

Adresa / Address

Členom v OZ / Member of

Členské číslo (only CZ)

E-mail majiteľa / Owners e-mail

Telefon / Phone nr.

Krajina / Country

E-mail na OZ / Club e-mail

Výstavný deň / Show day

                    Zaškrtnutím políčka a odoslaním potvrdzujete, že uvedené údaje sú pravdivé a ste oboznámený(a) s výstavným poriadkom a podmienkami. Táto prihláška sa berie za platnú v momente potvrdenia zo strany Vašej OZ. Požiadajte, prosím, zástupcu vašej OZ o zaslanie potvrdenia členstvo na e-mail: cat.show@email.cz 


I certify that the data above is true and correct and I shall respect the FIFe show rules. The entry is valid in a case of confirmation of owners club on e-mail cat.show@email.cz


Poznámky a požiadavky (!!! písať iba tu !!!) / Notes (write only here!)

Výstavná trieda / Show class

13c - overovací / determination

13a

13b

Platená dvojklietka pre jedno zviera / payed double cage (one cat)

Narodenie / Born