Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

MVM Nitra 23.+24.11.2019 on-line prihláška / entry

Meno  / Name

Údaje prihlásené mačky / Entered cat

 

Číslo PK / Pedigree nr.

Titul / Title

Titul za menom / second title

EMS (plemeno+barva)

Pohlavie / Sex

Rodičia / Parents

 

Titul / Title

Meno otca / Sir (name)

Otec / Father

 

Titul za menom / Second title

EMS

GR

Číslo PK / Pedigree nr.

Chovatel - jméno, země / Breeder - name, country

Matka / Mother

 

Titul / Title

Meno matky / Mother (name)

Titul za menom / Second title

Číslo PK / Pedigree nr.

EMS

Majiteľ  / Owner

 

Priezvisko / Name

Meno / First name

Adresa / Address

Členom v OZ / Member of

Členské číslo (CZ+SK)

E-mail majiteľa / Owners e-mail

Telefon / Phone nr.

Krajina / Country

E-mail na OZ / Club e-mail

Výstavný deň / Show day

                    Zaškrtnutím políčka a odoslaním potvrdzujete, že uvedené údaje sú pravdivé a ste oboznámený(a) s výstavným poriadkom FIFe a podmienkami výstavy a budem ich dodržiavať. Táto prihláška sa berie za platnú v momente potvrdenia zo strany Vašej OZ. Požiadajte, prosím, zástupcu vašej OZ o zaslanie potvrdenia členstvo na e-mail: cat.show@email.cz  Súhlasím, že usporiadateľ výstavy smie poskytnuté osobné údaje uchovávať a používať pri spracovaní tejto prihlášky, výstavného katalógu a výsledkov.

                    I confirm that the above data is true and correct, that I shall respect the FIFe show rules and that the show organiser can store and use this data in order to process my show inscription, the show catalogue and result lists. 

The entry is valid in a case of confirmation of owners club on e-mail cat.show@email.cz

Poznámky a požiadavky (!!! písať iba tu !!!) / Notes (write only here!)

Výstavná trieda / Show class

13c - overovací / determination

13a

13b

Platená dvojklietka pre jedno zviera / payed double cage (one cat)

Narodenie / Born