Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

MVK Brno 27.6.- 28.6.2020 on-line přihláška / entry

Jméno  / Name

Údaje přihlašované kočky / Entered cat

 

Číslo PK / Pedigree nr.

Titul / Title

Titul za jménem / second title

EMS (plemeno+barva)

Pohlaví / Sex

Rodiče / Parents

 

Titul / Title

Jméno otce / Sir (name)

Otec / Father

 

Titul za jménem / Second title

EMS

GR

Číslo PK / Pedigree nr.

Chovatel - jméno, země / Breeder - name, country

Matka / Mother

 

Titul / Title

Jméno matky / Mother (name)

Titul za jménem / Second title

Číslo PK / Pedigree nr.

EMS

Majitel  / Owner

 

Příjmení / Name

Jméno / First name

Adresa / Address

Členem v ZO / Member of

Členské číslo (only CZ)

E-mail majitele / Owners e-mail

Telefon / Phone nr.

Země / Country

E-mail na ZO / Club e-mail

Výstavní den / Show day

                     Zaškrtnutím políčka a odesláním potvrzujete, že uvedené údaje jsou pravdivé a jste seznámen(a) s výstavním řádem a podmínkami. Tato přihláška se bere za platnou až v momentu potvrzení ze strany Vaší ZO. Požádejte, prosím, zástupce vaší ZO o zaslání potvrzení členství na e-mail: showbrno@seznam.cz 


I certify that the data above is true and correct and I shall respect the FIFe show rules. The entry is valid in a case of confirmation of owners club on e-mail showbrno@seznam.cz


Poznámky a požadavky (!!! PSÁT POUZE ZDE !!!) / Notes (write only here!)

Výstavní třída / Show class

13c - ověřovací / determination

13a

13b

Placená dvojklec pro jedno zvíře / payed double cage (one cat)

Narozen / Born